Πολιτικό Γραφείο
Κώστα Βάρναλη 4
Περιστέρι 121 32 Α’ όροφος

Τηλέφωνα
210 5727995 – 210 5770954
6932 223514