Παράλληλα, στην πολύπαθη Δυτική Αττική εκτός από την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτείται και η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Οι περισσότερες από αυτές είναι παλιές, δεν καλύπτουν τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες για την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας.

Είτε μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων είτε με τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) πρέπει να προχωρήσουμε στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δομών. Προσωπικά, σε αυτήν την προσπάθεια θέλω να συμβάλλω. Να πάμε μαζί την Ελλάδα μπροστά.

Το ζητούμενο για τα παιδιά μας που επέλεξαν να μείνουν στον τόπο τους δεν είναι να τους δώσουμε ότι εμείς κληρονομήσαμε. Η δική μας ηθική υποχρέωση είναι να τους εξασφαλίσουμε σήμερα αυτά που χρειάζονται αύριο.

Μόνο τότε θα κάνουν πράξη τα δικά τους όνειρα. Μόνο τότε θα δικαιώσουν τον ανιδιοτελή αγώνα των γονιών τους.

Η παιδεία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας μας και από την προεκλογική περίοδο το 2019 έγινε σαφές ότι η ΝΔ είχε την πρόθεση για άλμα αναβάθμισης στην παιδεία. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα έπρεπε να αλλάξει σε πολλά σημεία, ώστε να καταστεί ακόμη πιο σύγχρονο και προσβάσιμο από όλους, να εξασφαλίζει ισότιμα, ποιοτικά εφόδια σε όλα τα παιδιά και τους νέους μας, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Το άλμα αυτό συντελείται τα τελευταία 3 χρόνια με αποκορύφωμα το φετινό σχολικό και ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υλοποιούνται για πρώτη φορά σημαντικές καινοτομίες, ενώ συνεχίζουν να εφαρμόζονται όσα ίσχυσαν από πέρυσι. Ενδεικτικά:

  1. Οι μαθητές ξεκινούν πια την υποχρεωτική εκπαίδευση από την ηλικία των 4 ετών μαθαίνοντας και αγγλικά, έρχονται σε επαφή με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, σε ένα καλύτερα εξοπλισμένο και πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον, ενώ η αποστήθιση δίνει τη θέση της στην κριτική σκέψη.
  2. Το ολοήμερο σχολείο επεκτάθηκε ως τις 5:30 μμ και εμπλουτίστηκε με δημιουργικό περιεχόμενο, οι εκπαιδευτικοί όμιλοι προσφέρουν δωρεάν νέα αντικείμενα και δράσεις, τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία διπλασιάστηκαν, ενώ δημιουργήθηκαν Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα.
  3. Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τον κεντρικό ρόλο που αξίζουν: με 25.000 μόνιμους διορισμούς, με επιμορφώσεις, με βελτιωτική αξιολόγηση, με μεγαλύτερη αυτονομία, είναι ουσιαστικοί συμμέτοχοι των πολιτικών μας, ενώ αποκτούν εργαλεία για τη δουλειά τους, ψηφιακά, μαθησιακά, υποστηρικτικά.
  4. Οι παιδαγωγικοί σύμβουλοι-μέντορες υποστηρίζουν τους νεότερους, ενώ οι ενδοσχολικοί συντονιστές ενισχύουν τη σχολική μονάδα ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης.
  5. Οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές διευρύνουν τους ορίζοντές τους: τα Πανεπιστήμιά μας έχουν πλέον όλες τις θεσμικές ελευθερίες να διαμορφώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, να προαγάγουν την έρευνα, να ανοιχτούν περισσότερο στην κοινωνία, να γίνουν πιο εξωστρεφή και πιο αποτελεσματικά, να έχουν προσωπικό επιλεγμένο με πιο διαφανείς διαδικασίες και ένα ποιοτικό, ασφαλές ακαδημαϊκό περιβάλλον.
  6. Οι σπουδαστές μας ακολουθούν πλέον τον αναβαθμισμένο -και άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας και την επαγγελματική αποκατάσταση- δρόμο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που συνιστά πια μία σοβαρή εναλλακτική οδό, ελκυστική και με προοπτικές.