Οι προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας είναι:

             Α. Η πλήρης εφαρμογή των ψηφισμένων νόμων με εμβληματικές δράσεις την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και τη λειτουργία του νέου νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ. Πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκλήρωση όλων των επενδύσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Νέο οργανόγραμμα και αναδιάρθρωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

            Β. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια και Ειδική Αγωγή. Νέο σύστημα διορισμού/επιλογής εκπαιδευτικών στη βάση διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Περαιτέρω επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό – περαιτέρω διορισμοί για να απομακρυνθούμε από τη στρεβλή εφαρμογή του καθεστώτος των αναπληρωτών, καθώς και προσλήψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών. Έμφαση στην ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Επέκταση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Αναβάθμιση και στήριξη της λειτουργίας των εξειδικευμένων σχολείων, όπως μουσικών, καλλιτεχνικών. Επέκταση ωραρίου σχολείου και μείωση διαβάσματος στο σπίτι, ειδικά στις μικρές τάξεις. Πλήρης επέκταση ολοήμερου στο 100% των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών ως τις 17:30. Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής μέσα στα σχολεία Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας μέσα στα σχολεία. Νέο πλαίσιο για σχολεία εξωτερικού.

           Γ. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση. Όλα τα ΕΠΑ.Λ. να λειτουργούν όπως τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. σε ό,τι αφορά την επιλογή των Τομέων, την πρακτική άσκηση, τα επιπλέον ειδικά μαθήματα. Δημιουργία ζώνης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας η οποία δίνει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική μονάδα και τις τοπικές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε κάθε ενδιαφερόμενο (πιστοποίηση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης) μέσω μικροδιαπιστευτηρίων (microcredentials). Δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων στα Δημόσια ΙΕΚ για την προσέλκυση ξένων σπουδαστών. Επέκταση του δικτύου των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Δ. Ανώτατη Εκπαίδευση Έμφαση στα 3ετή προγράμματα/σχολές εφαρμοσμένων επιστημών. Θέσπιση ψηφιακών συγγραμμάτων – Προσβάσιμα ηλεκτρονικά συγγράμματα για φοιτητές με αναπηρίες.Περαιτέρω αξιοποίηση σχημάτων Σ.Δ.Ι.Τ. για την κάλυψη των αναγκών των Ιδρυμάτων (π.χ. για φοιτητικές εστίες). Ψηφιοποίηση διαδικασιών παροχής σίτισης και στέγασης στους φοιτητές. Στήριξη και επέκταση ξενόγλωσσων προγραμμάτων για την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό. Ε. Θρησκεύματα Νέο πλαίσιο για τους χώρους λατρείας Νέο πλαίσιο για τα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια Θράκης Νέο πλαίσιο για κληρικούς ομογένειας.

 Αυτές οι σημαντικές αλλαγές θα έρθουν να ολοκληρώσουν την πρώτη φάση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας και φυσικά θα βελτιώσουν την παιδεία και στη Δυτική Αθήνα της οποίας οι νέοι χρειάζονται την πλειονότητα των μεταρρυθμίσεων αυτών ώστε να επωφεληθούν και να προοδεύσουν.