Η αναπτυξιακή πολιτική οδηγεί σε περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερη ζωή!

Αποτελέσματα των πολιτικών μας

 • Από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2022 δημιουργήθηκαν 300 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά από το 2011, ο αριθμός των απασχολουμένων να φτάσει τα 4,1 εκατομμύρια. Στο Α’ εξάμηνο του ‘22 το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 267.192 θέσεις.
 • Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν είναι σε μεγάλο ποσοστό πλήρους απασχόλησης, υψηλών δεξιοτήτων και προσφέρουν καλύτερα εισοδήματα.
 • Η ανεργία τον Ιούλιο του 2022 ήταν 12,6%, 4,7 μονάδες λιγότερο από το ποσοστό ανεργίας που παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεργία είναι η χαμηλότερη της τελευταίας 12ετίας.
 • Τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας ανήλθαν συνολικά στα 10 δις ευρώ, για την περίοδο 2020 – 2022. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι και άνεργοι. Οι αναστολές συμβάσεων, συνέβαλαν στη διάσωση εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, στηρίζοντας παράλληλα το εισόδημα των εργαζομένων.

Οι Πολιτικές για τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν από την ΝΔ

Η Νέα Δημοκρατία στο προεκλογικό της πρόγραμμα αναφερόταν στη δημιουργία μιας Οικονομίας με ισχυρή ανάπτυξη που θα δημιουργεί ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα μετά από τρία χρόνια διακυβέρνησης μας δικαιώνουν. Κάναμε πράξη όσα δεσμευτήκαμε και συνεχίζουμε περαιτέρω. Οι έως τώρα πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από την Κυβέρνηση για τη στήριξη της αγοράς εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας είναι:

Προγράμματα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 1. Θεσπίστηκε το “πρώτο ένσημο”, με το οποίο στηρίζεται η πρόσληψη νέων έως 29 ετών χωρίς προϋπηρεσία με 3.600 ευρώ σε 6 μήνες.
 2. Υλοποιείται το ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ με επιδότηση για 6 μήνες όλου του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο επεκτάθηκε για να καλύψει άλλες 50.000 θέσεις εντός του 2022.
 3. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιουργήθηκαν μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ περισσότερες από 50 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μέσω 16 ενισχυμένων προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας.
 4. Βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα 25 χιλιάδων θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
 5. Από την ΔΥΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη και παραμένουν ανοικτά για αιτήσεις 9 προγράμματα για τη δημιουργία 40.400 θέσεων εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τις γυναίκες, τους αναπήρους, τις πιο ευάλωτες ομάδες και τις πιο προβληματικές περιοχές της χώρας. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
 • Πρόγραμμα  8.500 θέσεων εργασίας για μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55-67 ετών.
 • Πρόγραμμα απόκτησης 7μηνης εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 300 νέους ανέργους, σε επιχειρήσεις στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγίας Άννης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.
 • Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10 χιλιάδες νέους ανέργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
 1. Επιπλέον 7 προγράμματα πρόκειται να «τρέξουν» έως το τέλος του χρόνου από τα οποία αναμένεται να δημιουργηθούν 56.220 νέες θέσεις εργασίας.
 1. Επιδοτείται για το 2022, το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία. Η αποζημίωση του μαθητευόμενου ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ανακοίνωσε οικονομικά μέτρα στήριξης άμεσης εφαρμογής, με στόχο να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την αύξηση των θέσεων εργασίας μόνιμης απασχόλησης:

-Όσες επιχειρήσεις μετατρέψουν σε μόνιμες τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης των εργαζομένων τους, θα απαλλάσσονται από το 40% των ασφαλιστικών εισφορών αυτών των εργαζόμενων.

-Για τους επιτηδευματίες και τις μικρές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν κάποια νέα πρόσληψη: στο εξής, υπό μία προϋπόθεση, αν αυξάνουν το μέσο ετήσιο αριθμό υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης, δεν θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος εκείνον τον χρόνο.

Κατάρτιση και δεξιότητες

 1. Αναβαθμίστηκε το πλαίσιο διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, με ταυτόχρονη αξιοποίηση και προσαρμογή των δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου το εργατικό δυναμικό να αποκτά ή να αναβαθμίζει τις δεξιότητές του.
 2. Υλοποιήθηκαν σε συνεργασία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με διεθνείς κολοσσούς της ψηφιακής οικονομίας όπως η Google, η Amazon και η Cisco, προγράμματα που αφορούν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την επαγγελματική αποκατάσταση ανέργων.
 1. Πάνω από 700.000 εργαζόμενοι και άνεργοι θα ωφεληθούν από προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ψηφιακές, στις πράσινες και σε άλλες δεξιότητες που βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

 1. Θεσπίστηκε η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία αποτελεί βασικό εχέγγυο τήρησης του ωραρίου των εργαζομένων (ήδη «τρέχει» η νέα υπηρεσία myergani.gov.gr που επιτρέπει στον εργαζόμενο να δει ότι έχει δηλώσει για εκείνον ο εργοδότης του). Εκκίνηση εφαρμογής για 121.000 εργαζόμενους σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ.
 2. Εισήχθησαν πολύ αυστηρά πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, θεσμοθετήθηκε το μητρώο παραβατικότητας και αδήλωτης εργασίας.
 1. Δρομολογήθηκε η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία θα διεξάγει ελέγχους στην αγορά εργασίας με ανεξαρτησία.

Εργατικά δικαιώματα και θεσμική θωράκιση

 1. Θεσπίστηκαν μέτρα υγείας και ασφάλειας των αυτοαπασχολούμενων σε delivery και ταχυμεταφορές.
 2. Εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για τον συνδικαλισμό αλλά και τις υπερωρίες, σε εναρμόνιση µε τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές και τις σύγχρονες ανάγκες.
 3. Θεσπίστηκε η δυνατότητα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, συλλογικής διαπραγμάτευσης και απεργίας σε ευάλωτα επαγγέλματα όπως οι ταχυμεταφορείς. Ταυτόχρονα καταχωρήθηκε η εξαρτημένη εργασία μέσω πλατφόρμας.
 4. Αναδιοργανώθηκε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της.
 1. Κηρύχθηκε υποχρεωτική η κλαδική Σύμβαση Εργασίας στον επισιτισμό, με αποτέλεσμα οι μισθοί και οι ρυθμίσεις που προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση να ισχύουν πλέον υποχρεωτικά για το σύνολο των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του επισιτισμού, ακόμη και αυτών που δεν είχαν υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

Αύξηση μισθών

 1. Εξισώθηκαν, προς τα πάνω, οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργατοτεχνιτών με αυτές των υπαλλήλων.
 2. Αυξήθηκε κατά 12% η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης για τους μερικώς απασχολούμενους.
 3. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους υπαλλήλους (713,00 €) και τους εργατοτεχνίτες (31,85 €) αντίστοιχα. Συνολικά η αύξηση έφτασε το 9,7% ή έναν πρόσθετο καθαρό 15ο μισθό ετησίως. Από τον Μάϊο του 2022, γίνεται καταβολή του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού. Ο Πρωθυπουργός ήδη προανήγγειλε νέα αύξηση που θα ισχύσει από 01.05.23.
 1. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το επίδομα εργασίας, ίσο με το 50% του επιδόματος ανεργίας, για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά.
 1. Προβλέπεται, η καταβολή μπόνους ύψους 300 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους που καταρτίζουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, ώστε να βοηθηθούν ενεργότερα στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Έτσι, δίδεται έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης και τη σύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 1. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και από 01.01.23 για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.
 1. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για καλλιτέχνες και χειροτέχνες.

Μειώσεις φόρων – Εισφορών

Μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό ισοδυναμεί με σημαντική μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για τους εργαζόμενους.
Κοινωνική Πολιτική

 1. Ρύθμιση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των φορέων κοινωνικής πρόνοιας σε 48 δόσεις.
 2. Προβλέπεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών οι πληττόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών που θα οριοθετηθούν ως πληττόμενες από πυρκαγιά. Ειδικότερα, προβλέπεται (α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών, (β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), και (γ) ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.
 3. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.
 4. Δυνατότητα των εργαζομένων με αναπηρία να εργάζονται με τηλεργασία.

Ιστορική έξοδος της Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 

Απόσπασμα από το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Ευρωπαϊκής Εποπτείας:

Η 20ή Αυγούστου του 2022 είναι μία ιστορική ημέρα για την Ελλάδα και τους Έλληνες: με τον πιο επίσημο τρόπο, η χώρα μας εξέρχεται από το καθεστώς της Ενισχυμένης Ευρωπαϊκής Εποπτείας. Κλείνει, έτσι, ένας δωδεκαετής κύκλος που έφερε πόνο στους πολίτες, καθήλωση στην οικονομία και διχασμό στην κοινωνία. Για να ξεπροβάλει, όμως, ένας νέος, καθαρός ορίζοντας ανάπτυξης, ενότητας και ευημερίας για όλους.

 • Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος των Μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους: …
 • Στο παρελθόν ανήκουν, επίσης, και οι πληγές που άνοιξαν στον κορμό της κοινωνίας μας, αυτά τα 12 χρόνια: …
 • Η Ελλάδα σήμερα είναι μία άλλη Ελλάδα. Εμφανίζει υψηλή ανάπτυξη και μεγάλη πτώση της ανεργίας, που ήδη μειώθηκε 3 μονάδες από πέρυσι και 5 από το 2019. Ενώ, ταυτόχρονα, οι πολίτες της έχουν, πλέον, απαλλαγεί ή ελαφρυνθεί από πολλούς φόρους που επιβλήθηκαν τα πέτρινα χρόνια. Όλοι πληρώνουν λιγότερες εισφορές και σχεδόν όλοι χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ. Αυξήθηκε κατά 63 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Και στηρίζονται στοχευμένα οι πιο αδύναμοι…
 • Κι όμως, σ’ έναν αβέβαιο κόσμο, η χώρα μας βαδίζει με τη βεβαιότητα της συνέπειας και του αποτελέσματος. Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις με σύγχρονα μέσα και τη Διπλωματία μας με δυναμικές πρωτοβουλίες. Θέτοντας σε νέες τροχιές τη δημόσια Παιδεία και Υγεία. Αυξάνοντας τα συλλογικά έσοδα από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο με εκατοντάδες μεγάλα και μικρά έργα. Και ψηφιοποιώντας το κράτος σε τέτοιο βαθμό που ξεχνάμε πώς ήταν η ζωή μας πριν το gov.gr.

Η απαλλαγή από την Ενισχυμένη Εποπτεία σημαίνει μεγαλύτερη εθνική ευχέρεια στις οικονομικές μας επιλογές. Όχι όμως και επιστροφή στα λάθη που έφεραν την οδυνηρή μνημονιακή περιπέτεια. …

 • Προχωράμε χωρίς να ξεχνάμε. Γιατί ξέρουμε, πλέον, ότι οι χαμηλότεροι φόροι οδηγούν στην ανάπτυξη και οι επενδύσεις σε νέες δουλειές. Ξέρουμε πως η Ευρώπη δεν έχει μόνο την όψη του ελέγχου, αλλά και της αλληλεγγύης που δυναμώνει τη θέση της χώρας. Και ότι, τελικά, η οικονομική ανεξαρτησία συμβαδίζει με την εθνική, όπως και η πρόοδος του κράτους μπορεί να μεταφράζεται σε στήριξη και όφελος για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
 • Η τελευταία τριετία απαντά, έτσι, στην πράξη στα διδάγματα της τελευταίας 12ετίας. Δείχνει τον δρόμο για να μη γυρίσουμε ποτέ, μα ποτέ, πίσω στα όσα ζήσαμε. …
 • Το αύριο μπορεί και πρέπει να είναι πιο δίκαιο, με περισσότερες ευκαιρίες σε όλους. Για να μην ξαναζήσουμε το brain drain των νέων, οι γυναίκες να ζουν και να εργάζονται με ασφάλεια και ισοτιμία, τα άτομα με αναπηρία και κάθε αδυναμία να νιώθουν τη φροντίδα του κράτους, σε μία χώρα κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και καλά αμειβόμενης εργασίας, ανοιχτής Παιδείας και αξιοπρεπούς Υγείας. Το μπορούμε.

Σήμερα η κυβέρνηση, πριν ακόμη κλείσει η πρώτη της τετραετία, γράφει τους τίτλους τέλους σε μία πολυετή δοκιμασία. Ας τους μετατρέψουμε, λοιπόν, σε πρόλογο μιας νέας συναρπαστικής διαδρομής. Με πρώτο σταθμό την ανάκτηση της Επενδυτικής Βαθμίδας και σταθερή πυξίδα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που θα οικοδομήσει την ισχυρή, σύγχρονη και αυτοδύναμη Ελλάδα. Με σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια.

Μείωση της ανεργίας στο 12,1% τον Ιούνιο

Στο 12,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, έναντι 15% τον Ιούνιο 2021 και 12,5% τον Μάιο 2022.

 • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 572.109 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 130.976 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 (18,6%) και κατά 17.233 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2022 (2,9%).
 • Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 15,9% (από 19%) και στους άνδρες σε 9% (από 11,8%).
 • Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανήλθε σε 27,4% (από 31,7%) και στις ηλικίες 25- 74 ετών διαμορφώθηκε σε 11,3% (από 14,1%).
 • Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.148.431 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 155.318 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 (3,9%) και αύξηση κατά 12.020 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2022 (0,3%). Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.110.882 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 55.254 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 (1,7%) και αύξηση κατά 2.560 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2022 (0,1%).